1. TỔNG HỢP VEGAOS

  SKY A840 S/SP : CLICK
  SKY A830 S/L/K/KE : CLICK

  SKY A820L : CLICK

  SKY A810 S/K: CLICK
  SKY A800S : CLICK
  SKY A760S/A770K : CLICK

 2. UPDATE KITKAT CHO VEGA IRON

  ROM zip stock KITKAT : CLICK
  Root & Recovery KITKAT : CLICK

  Trung tâm Support ROM : CLICK

  A870L Stock fix Fw S1235209 : CLICK
  A870S Stock fix Fw S0218210 : CLICK
  A870K Stock fix Fw S0839210 : CLICK

Rom-OS

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. Trả lời:
  1,654
  Đọc:
  20,359
 2. Trả lời:
  3,888
  Đọc:
  41,897
 3. Trả lời:
  8,966
  Đọc:
  116,549
 4. Trả lời:
  6,998
  Đọc:
  66,499
 5. Trả lời:
  2,321
  Đọc:
  42,350
 6. Trả lời:
  9,670
  Đọc:
  87,353
 7. Trả lời:
  4,191
  Đọc:
  45,615
 8. Trả lời:
  416
  Đọc:
  5,839
 9. Trả lời:
  181
  Đọc:
  7,312
 10. Trả lời:
  969
  Đọc:
  13,075
 11. Trả lời:
  1,435
  Đọc:
  20,869
 12. Trả lời:
  4,137
  Đọc:
  44,061
 13. Trả lời:
  536
  Đọc:
  14,299
 14. Trả lời:
  2,963
  Đọc:
  156,410
 15. Trả lời:
  8,360
  Đọc:
  214,830
 16. Trả lời:
  2,248
  Đọc:
  34,636
 17. Trả lời:
  520
  Đọc:
  55,428
 18. Trả lời:
  227
  Đọc:
  7,698
 19. Trả lời:
  27,963
  Đọc:
  144,738
 20. Trả lời:
  188
  Đọc:
  3,240
 21. Trả lời:
  5,081
  Đọc:
  207,797
 22. Trả lời:
  1,020
  Đọc:
  30,034
 23. Trả lời:
  947
  Đọc:
  7,804
 24. Trả lời:
  2,381
  Đọc:
  42,315
 25. Trả lời:
  287
  Đọc:
  2,406
 26. Trả lời:
  145
  Đọc:
  4,211
 27. Trả lời:
  951
  Đọc:
  23,332
 28. Trả lời:
  19
  Đọc:
  924
 29. Trả lời:
  209
  Đọc:
  10,251
 30. Trả lời:
  974
  Đọc:
  7,068
 31. Trả lời:
  878
  Đọc:
  13,225
 32. Trả lời:
  860
  Đọc:
  3,371
 33. Trả lời:
  17,741
  Đọc:
  70,729
 34. Trả lời:
  6,695
  Đọc:
  21,824
 35. Trả lời:
  10,293
  Đọc:
  80,004
 36. Trả lời:
  1,560
  Đọc:
  53,556
 37. Trả lời:
  14,495
  Đọc:
  69,061
 38. Trả lời:
  562
  Đọc:
  10,413
 39. Trả lời:
  386
  Đọc:
  7,014
 40. Trả lời:
  12
  Đọc:
  73
 41. Trả lời:
  570
  Đọc:
  11,534
 42. Trả lời:
  52
  Đọc:
  754
 43. Trả lời:
  2,354
  Đọc:
  29,120
 44. Trả lời:
  26
  Đọc:
  434
 45. Trả lời:
  0
  Đọc:
  35
 46. Trả lời:
  2
  Đọc:
  36
 47. Trả lời:
  535
  Đọc:
  13,087
 48. Trả lời:
  7
  Đọc:
  145
 49. Trả lời:
  385
  Đọc:
  8,882
 50. Trả lời:
  6,677
  Đọc:
  189,519
 51. Trả lời:
  17
  Đọc:
  215
 52. Trả lời:
  866
  Đọc:
  38,810
 53. Trả lời:
  14
  Đọc:
  200
 54. Trả lời:
  35
  Đọc:
  989
 55. Trả lời:
  41
  Đọc:
  548
 56. Trả lời:
  5
  Đọc:
  522
 57. Trả lời:
  57
  Đọc:
  1,246
 58. Trả lời:
  4
  Đọc:
  48
 59. Trả lời:
  6
  Đọc:
  138

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...