Usama Mansoor's Recent Activity

 1. Usama Mansoor liked thuyduong101210's post in the thread ROM A850 850SLK-VULAN.

  VU LAN BÁO HIẾU Nguồn rom:pantech Nguồn giao diện: TỔNG HỢP Nguồn app: chplay Máy chuột bạch: của mình Phát triển: thuyduong101210_ team...

  Screenshot_2014-07-21-02-47-46.png Screenshot_2014-07-21-02-48-07.png 13 August 2017 at 03:21
 2. Usama Mansoor liked Huynh Tam's post in the thread ROM A850 B2B ROM BY HUYNH TAM.

  B2B ROM BY HUYNH TAM (TURNING THE BEST INTO BETTER) Đây là Rom được cook lại trên nền Dirty Unicorns của...

  Screenshot_2014-09-29-23-44-53.png Screenshot_2014-09-29-23-45-00.png Screenshot_2014-09-29-23-45-15.png Screenshot_2014-09-29-23-45-28.png Screenshot_2014-09-29-23-45-35.png Screenshot_2014-09-29-23-46-14.png 13 August 2017 at 01:00
 3. Usama Mansoor liked hoangphonghd's post in the thread ROM A850 V10 AIO HD PRO - LÊN KỆ - PAGE 261.

  [IMG] CHÚC MỪNG SINH NHẬT VEGAVIET TRÒN 1 TUỔI DON'T ASK ME WHY I LOVE VEGAVIET V10 AIO HD PRO DỰ KIẾN PHÁT HÀNH - 1\11\2013 Build...

  13 August 2017 at 00:54
 4. Usama Mansoor liked hoangphonghd's post in the thread ROM A850 V10 AIO HD PRO - LÊN KỆ - PAGE 261.

  PATCH MENU 6X4 AUTO ROTATION CHO AI KO THÍCH MENU 5X4 MẶC ĐỊNH .:: Hidden Content: Check out the thread to find out whether you can...

  13 August 2017 at 00:53
 5. Usama Mansoor liked thuyduong101210's post in the thread ROM A850 [850SKL] DESIGN STEEL CONCRETE-LITE _LÊN KỆ 23-10-2014.

  CHANLOG VIỆT HÓA FIX TIN NHẮN TỐI ƯU 3G TỐI ƯU WIFI GIAO DIỆN ANDROID 5.0 TỐI ƯU PIN XÓA APP HÀN DÀNH CHO CẢ 3 DÒNG SKL DEODEX CHO...

  13 August 2017 at 00:26
 6. Usama Mansoor replied to the thread ROM A850 Flat UI by thuyduong101210_ LÊN KỆ 10-12-2014.

  Testing

  13 August 2017 at 00:19
 7. Usama Mansoor liked thuyduong101210's post in the thread ROM A850 Flat UI by thuyduong101210_ LÊN KỆ 10-12-2014.

  PORT TRÊN NỀN A870 QUỐC TẾ DÀNH CHO 2 DÒNG A850 S/K FULL SMS, +84 FULL VIỆT HÓA PIN TRÂU, SÓNG KHỎE, MƯỢT MÀ ... GIAO DIỆN PHẲNG (FLAT...

  uploadfromtaptalk1417931271734.jpg uploadfromtaptalk1417931289647.jpg uploadfromtaptalk1417931300617.jpg uploadfromtaptalk1417931325655.jpg uploadfromtaptalk1417931334869.jpg uploadfromtaptalk1417931348811.jpg 13 August 2017 at 00:19
 8. Usama Mansoor liked thuyduong101210's post in the thread ROM A850 (850SLK) PURE_COLOR-VỀ NƠI CUỐI TRỜI..

  Nguồn rom: pantech Nguồn app: chplay Máy chuột bạch: của mình Phát triển: thuyduong101210_ team vegaviet.com thank: tất cả anh em đã sử...

  13 August 2017 at 00:10
 9. Usama Mansoor liked Huynh Tam's post in the thread ROM A850 WORLD_IM_850.S.K.L_MIX.STYLE.v6.2 FINAL BY HUYNH TAM.

  HƯỚNG DẪN UP ROM Download rom, chép vào phone hoặc thẻ nhớ Vào CWM thực hiện các bước sau: Wipe cache partition Vào Advanced/Wipe...

  Screenshot_2014-04-24-11-47-16.png Screenshot_2014-04-24-11-47-40.png Screenshot_2014-04-24-11-47-58.png Screenshot_2014-04-24-11-48-14.png Screenshot_2014-04-24-11-48-39.png Screenshot_2014-04-24-11-48-53.png 12 August 2017 at 23:53
 10. Usama Mansoor liked thuyduong101210's post in the thread ROM A850 850SLK_870 FOR 850 STEEL CONCRETE.

  DÀNH CHO MÁY 850SK CHANLOG NGUỒN: PANTECH CAÌ ĐẶT MỞ RỘNG: ZLIANG MÁY CHUỘT: CỦA MỀNH BUILD: THUYDUONG101210 NỀN ROM: IM-A870S FULL CHO...

  12 August 2017 at 23:50