CÔNG TY TNHH VEGAVIET

SỐ : ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

------------------------

 
HÀ NỘI, NGÀY... THÁNG... NĂM 2015

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT VEGAVIET.COM

 

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

 

1.  Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Vegaviet.com (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

 

2.   Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vegaviet.com (gọi là Sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế;

 

3.   Thương nhân, tổ chức, cá nhân giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử Vegaviet.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

 

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên Vegaviet.com phải minh bạch và chính xác

 

4. Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn Vegaviet.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan , không thuộc trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

 

5. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự t́m hiểu trách nhiệm pháp lư của ḿnh, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1.  Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: http://vegaviet.com/

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com do Công ty TNHH VEGAVIET phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: http://vegaviet.com/ Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương

1


 

giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá tŕnh mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

 

2. Định nghĩa chung

 

Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng kư tài khoản sử dụng dịch vụ của Vegaviet.com bao gồm: đăng kư tài khoản, rao vặt trực tuyến, đăng tin giới thiệu sản phẩm.

 

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu t́m hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được rao trên Vegaviet.com của người bán. Người mua có quyền đăng kư tài khoản hoặc không cần đăng kư vẫn có thể đặt mua hàng hóa.

 

Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.

 

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Vegaviet.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

 

Thành viên phải đăng kư kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lư sàn TMĐT Vegaviet.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com.

 

Khi bạn đăng kư là thành viên của Vegaviet.com, thành viên hiểu rằng:

 

+  Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của ḿnh để sử dụng.

 

+  Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đă công bố trên sàn.

 

+  Thành viên có thể mua hàng, đăng bán sản phẩm.

 

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com phải tự t́m hiểu trách nhiệm pháp lư của ḿnh đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vegaviet.com.

 

3. Địa chỉ giao dịch: http://vegaviet.com/ Ngoài địa chỉ trên, Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com

 

4. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT:

 

+ Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

 

2


 

+Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử c̣n phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

 

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lư Sàn sẽ có những h́nh thức ngăn chặn cụ thể theo khoản 1 mục III Bản quy chế này.

 

III. QUY TR̀NH GIAO DỊCH:

 

3.1          Quy tŕnh dành cho người mua hàng

 

+  Bước 1: T́m kiếm sản phẩm ḿnh đang có nhu cầu trên sàn TMĐT Vegaviet.com

 

+   Bước 2: Đọc kỹ thông tin về sản phẩm, h́nh ảnh mô tả, chính sách giao hàng của người bán

 

(Nếu không chắc chắn có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ của Vegaviet.com để được tư vấn)

 

+  Bước 3: Đặt mua

 

+  Bước 4: Xác nhận h́nh thức thanh toán (Người bán và người mua sẽ xác nhận h́nh thức thanh toán)

 

+  Bước 5: Đợi nhận hàng

 

+   Bước 6: Nhận hàng (Sàn TMĐT Vegaviet.com khuyến cáo khách hàng kiểm tra kỹ món hàng trước khi thanh toán hoặc trước khi kư vào biên bản giao nhận với bên vận chuyển)

 

+   Bước 7: Phản hồi sau nhận hàng – Sàn TMĐT Vegaviet.com luôn hỗ trợ khách hàng khi hàng hóa có sự cố xảy ra.

 

 

3.2 Quy tŕnh dành cho người bán hàng/đăng tin:

 

 

Chức năng đặc thù của Vegaviet.com là cho các thành viên đăng kư và kích hoạt tài khoản bằng email, thực hiện đăng tin bài giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của ḿnh đến với người mua.

 

 

Bước 1: Thành viên đăng nhập bằng tài khoản sau khi đă kích hoạt

 

Bước 2: Thành viên chọn mục cần đăng tin và chọn ―Đăng tin mới‖

 

3


Bước 3: Thành viên nhập tiêu đề, nội dung, h́nh ảnh và khu vực cần đăng tin.

 

Bước 4 :Thành viên có thể xem bài trước khi gởi, nếu chưa ưng ư có thể sửa lại ở bước này, click ―Xem lại bài viết‖

 

Bước 5: Thành viên chọn ―Gửi bài mới‖

 

Bước 6: Tin đăng sẽ được hiển thị trên mục cần đăng sau khi quản trị viên duyệt.

 

Ban quản lư website Vegaviet.com sẽ xóa hoặc Ban Nick vĩnh viễn những thành viên cố t́nh vi phạm nội qui của sàn giao TMĐT Vegaviet.com mà không cần báo trược.

 

Các tin đăng đă được trải qua một số cơ chế tự động giám sát nội dung tin đăng.

 

Các Mod, SuperMod, Admin sẽ xóa tất cả những tin vi phạm nội qui của sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com mà không cần báo trước.

 

 

 

3.3 Quy tŕnh giao nhận vận chuyển:

 

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com là cầu nối giữa người mua và người bán và không trực tiếp bán hàng. Nên h́nh thức này không có.

 

 

Người mua và người bán tự thương lượng về phương thức giao nhận vận chuyển hàng hóa, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.

 

 

3.4 Quy tŕnh xác nhận/ hủy đơn hàng:

 

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com là cầu nối giữa người mua và người bán và không trực tiếp bán hàng. Nên h́nh thức này không có.

 

Việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ sẽ được thược hiện theo chính sách của từng người bán. Người mua có thể tham khảo h́nh thức xác nhận hoặc hủy đơn hàng của người trực tiếp bán hàng

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com khuyến cáo người mua phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho người mua t́m hiểu về việc đổi trả hàng như thế nào trước khi quyết định mua hàng.

 

4


 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com sẽ hỗ trợ người mua trong khả năng cho phép về việc đổi trả hàng hóa

 

 

 

3.5 Quy tŕnh bảo hành/bảo tŕ sản phẩm:

 

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com là cầu nối giữa người mua và người bán và không trực tiếp bán hàng. Nên h́nh thức này không có.

 

Khi tiến hành giao dịch người mua cần trao đổi về chính sách bảo hành hàng hóa của người bán (nếu có). Đồng thời yêu cầu người bán cung cấp giấy bảo hành hàng hóa (nếu có).

 

Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

 

Người mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo tŕ đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

 

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành bảo tŕ sản phẩm khi đang c̣n trong thời hạn bảo hành bảo tŕ ghi trên giấy bảo hành.

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo tŕ đối với hàng hóa dự định mua.

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào.

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán.

 

 

3.6 Quy tŕnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 

Khi nhận được phản ánh và các chứng từ chứng minh giao dịch , BQT sẽ thực hiện các công việc sau:

 

-         Tạm khóa tài khoản người bán, bỏ các thông tin rao vặt và liên hệ của người bán trên trang Vegaviet.com, BQT sẽ liên lạc với người khiếu nại qua Email/ Điện thoại để yêu cầu người bán giải tŕnh thông tin. Cung cấp thông tin khiếu nại của khách hàng để chủ gian hàng liên hệ

 

-         Người bán bị khiếu nại sẽ chủ động liên lạc với thành viên/ khách hàng mua hàng khiếu nại và giải quyết thỏa đáng khiếu nại đó. Sau khi giải quyết xong các khiếu

 

 

5


 

nại, người bán bị khiếu nại sẽ liên lạc lại với BQT để thông báo và t́nh h́nh. BQT sẽ liên hệ với khách hàng/ thành viên có khiếu nại để kiểm tra thực tế.

 

-         Sau 2 ngày BQT đă dùng các h́nh thức liên lạc với người bán mà người bán không có bất kỳ hành động nào th́ BQT sẽ khóa tài khoản người bán vĩnh viễn, đưa vào danh sách blacklist. Thông báo tới các thành viên khác về thông tin của người bán.

 

-              Thành viên/ khách hàng có khiếu nại có thể tổng hợp hồ sơ (Tùy tính chất nghiêm trọng), chuyển sang cơ quan chức năng yêu cầu pháp luật can thiệp và bảo vệ quyền lợi. BQT sẽ hỗ trợ thành viên/ khách hàng có khiếu nại trong việc thống kê các thành viên/ khách hàng có cùng khiếu nại. Đồng thời BQT cam kết sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng ngay khi có yêu cầu từ các cơ quan này. BQT sẽ thông báo trên vegaviet.com về tiến tŕnh xử lư vụ việc từ cơ quan chức năng cho các thành viên được biết. Khi cơ quan chức năng có thông báo chính thức vụ việc sẽ kết thúc.

 

 

BQT sẽ mở lại tài khoản cho người bán bị khiếu nại trong trường hợp sau:

 

 

Nếu thành viên/ khách hàng có khiếu nại chấp nhận cách giải quyết của người bán

 

đưa ra và sự việc đă được xử lư. Hoàn tất khiếu nại.

 

IV. QUY TR̀NH THANH TOÁN:

 

Các thành viên có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp hoặc tự thương lượng h́nh thức thanh toán:

 

+  Cách 1: Thanh toán trước offline thông qua bưu điện, chuyển khoản (internet banking, ngân hàng, ATM).

 

Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

 

Bước 2: Khách hàng thanh toán trước thông qua h́nh thức chuyển khoản. Bước 3: Khách hàng xác nhận đă thanh toán.

 

Bước 4: Chủ shop nhận tiền, thông báo và chuyển hàng. Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.

 

+  Cách 2: Thanh toán sau (COD):

 

Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

 

Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email). Bước 3: Chủ shop xác nhận thông tin khách hàng.

 

Bước 4: Chủ shop chuyển hàng.

 

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

 

6


 

 

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH:

 

Ban quản lư đă sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người tiêu dùng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT lưu ư và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

 

a)   Bảo vệ là việc hỗ trợ cho quư khách, hệ thống của Sàn giao dịch Vegaviet.com được thiết kế để quư khách có thể không đặt hàng cho đến khi quư khách an toàn thoát khỏi chế độ đặt hàng;

 

b)   Bất cứ một sự gian lận và sử dụng trái phép thẻ thanh toán bởi ai đó để mua hàng từ quư khách, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền chúng tôi đă nhận của quư khách chỉ khi quư khách thông báo đến Nhà Phát Hành Thẻ và liên lạc ngay với chúng tôi khi quư khách phát hiện việc không sử dụng được Thẻ Thanh Toán.

 

c)   Ngay sau khi quư khách nhấp vào “đặt hàng" tŕnh duyệt của quư khách sẽ đi vào chế độ an toàn. Dữ liệu liên quan đến đặt hàng của quư khách, thông tin cá nhân của quư khách và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi với h́nh thức mă hóa. Ngay sau khi quư khách đặt hàng đă hoàn thành quư khách nên thoát khỏi chế độ an toàn.

 

d)   Quư khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quư khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quư khách qua internet hoặc email.

 

e)    Quư khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương tŕnh, công cụ hay h́nh thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lư theo Quy chế và quy định của pháp luật.

 

f)   Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG: 6.1. Mục đích và phạm vi thu thập

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).

 

Đây là các thông tin mà Vegaviet.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng kư sử dụng dịch vụ và để Vegaviet.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng kư sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

7


 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kư, mật khẩu và hộp thư điện tử của ḿnh. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kư và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

 

6.2 Phạm vi sử dụng thông tin

 

 

 

Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.

 

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch.

 

TMĐT Vegaviet com

 

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên

 

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vegaviet.com

 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, ṭa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

 

6.3 Thời gian lưu trữ thông tin

 

 

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. C̣n lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vegaviet.com

1.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin cá nhân

 

 

 

8


 

 

+  Công ty TNHH VegaViet

 

+  Địa chỉ : Số 2, ngơ 89 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội

 

+  Email: tangminhhai124@gmail.com

 

+  Hotline : 0968. 998. 077

 

 

6.4 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh.

 

 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của ḿnh bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vegaviet.com thực hiện việc này.

 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vegaviet.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vegaviet.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lư do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin

 

Email: tangminhhai124@gmail.com

 

 

 

6.5 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

 

Thông tin cá nhân của thành viên được Vegaviet.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vegaviet.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ư của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ư từ thành viên.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vegaviet.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lư kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của

 

Vegaviet.com

 

9


 

Ban quản lư Vegaviet.com yêu cầu các cá nhân khi đăng kư/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lư của những thông tin trên. Ban quản lư Vegaviet.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kư ban đầu là không chính xác.

 

 

VII. QUẢN LƯ THÔNG TIN XẤU:

 

7.1 . Quy chế đăng tin

 

+     Mọi thành viên đều có thể đăng tin rao vặt trên Vegaviet.com

+     Việc đăng tin rao vặt trên Vegaviet.com của thành viên là miễn phí.

 

+     Thành viên khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng rao vặt của ḿnh trên Vegaviet.com

 

+     Thành viên đăng tin rao vặt phải:

+  Đúng chuyên mục tùy theo mặt hàng mua bán.

+  Trong một ngày chỉ được đăng tối đa 1 tin rao vặt trong một chuyên mục.

 

+     Trong một chuyên mục, trang chuyên mục chỉ được tồn tại tối đa 2 tin rao vặt của một thành viên.

 

+  Bản quyền về tin đăng thuộc chính thành viên đăng tin, thành viên đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung tin đăng.

 

+     Qui định về nội dung tin đăng:

 

+  Tiêu đề tin đăng phải thể hiện rơ ràng nội dung cần mua+bán, không tạo tiêu đề gây giật gân ṭ ṃ cho người xem, không dùng các kư tự lạ để chèn vào trong tiêu đề tin đăng.

 

+     Không viết hoa toàn bộ nội dung tin đăng hay tạo nhiều màu sắc, font chữ lớn, tiếng Việt không dấu làm mất thẩm mỹ và gây khó khăn cho người xem tin.

 

+  Không tạo các tin đăng khác nhau có trùng nội dung.

 

+  Không chê bai món hàng hay trả giá bèo nhằm phá người bán hàng, khi thấy người bán hàng bán món hàng vượt quá giá trị thực tế, thành viên có thể kèm link dẫn chứng thực tế ( không chấp nhận link bán hàng từ nước ngoài)

+  Không bán hàng chung, bán ké vào tin đăng thành viên khác.

 

+  Không Up bài (làm mới tin) và bán hàng bằng nhiều nick, nếu phát hiện trùng IP, trùng địa chỉ sẽ bị ban nick cả thành viên bán lẫn thành viên up bài.

 

+  Thành viên đăng tin bán hàng phải có số điện thoại cố định hoặc địa chỉ liên lạc rơ ràng, không sử dụng các địa chỉ công cộng như quán ăn siêu thị, quán café….

 

+  Không chấp nhận địa chỉ hay số điện thoại dưới avatar (h́nh đại diện)

 

+  Không mở các tin đăng câu bài Up của thành viên để tính khuyến măi, dành giải thưởng.

 

+  Không đưa các h́nh ảnh nhạy cảm, chính trị, tôn giáo, crack, hack, quảng cáo website

 

10


vào bài viết.

+  Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xă hội việt nam

 

+  Đối với loại tranh ảnh nghệ thuật nhạy cảm (sex) phải có giấy phép hay văn bản của cơ quan chức năng.

 

+  Tin có chứa đường dẫn trỏ về các website rao vặt khác.

 

7.2 . Quy định về UP tin ( làm mới tin )

 

-     Một tin đăng mới của thành viên sẽ chỉ có 3 lần Up tin duy nhất trong 1 ngày. Số lần Up tin là vĩnh viễn ( tức là bạn đăng 1 tin th́ mỗi ngày bạn sẽ được cộng 3 lần Up tin free vào tin đăng đó)

 

-   Thành viên khi up/ làm mới tin trên Vegaviet.com chú ư: Các tin up/làm mới và tin đăng không được hiển thị cùng 1 lúc trên website. Không được up/làm mới những tin trùng nhau cùng 1 thời điểm.

 

-   Tất cả những tin được up/làm mới cùng 1 lúc được coi là tin spam và sẽ bị xóa không cần báo trước.

 

7.3. Quy định về vị trí hiển thị tin đăng

 

Mỗi chuyên mục trên Vegaviet.com đều chia thành 2 khu vực:

 

+  Khu vực tin VIP: là khu vực hiển thị một số tin đăng luôn ở đầu tiên trên tất cả các trang của chuyên mục đó. Để hiển thị tin đăng trong khu vực tin VIP, khách hàng phải trả phí dịch vụ tin VIP theo tin và theo ngày. Biểu phí dịch vụ tin VIP được công bố công khai trên trang chủ của Vegaviet.com.

 

+  Khu vực tin thông thường: là khu vực hiển thị tin đăng dưới khu vực tin VIP của mỗi trang trong chuyên mục.

 

7.4. H́nh thức đăng tin

Thành viên có thể đăng tin thông qua các hinh thức sau:

 

+  Đăng tin trực tiếp trên website Vegaviet.com

+  Gọi tới số Hotline : 0968. 998. 077 hỗ trợ đăng tin.

 

7.5 Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Vegaviet.com

- Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 

+   Quảng cáo và kinh doanh rượu

 

+  Thuốc lá điếu, x́ gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác.

+  Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ.

+  Các chất ma túy.

 

+  Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào.

 

+  Đèn trời.

+  Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự,

 

11


công an, quân trang.

 

+  Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xă hội ( bao gồm cả các chương tŕnh tṛ chơi điện tử)

 

+  Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

 

+  Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị + xă hội.

 

+  Hóa chất độc hại.

+  Thuốc lá điếu, x́ gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

+  Thực vật, động vật hoang dă.

 

+  Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

 

+  Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam.

 

+  Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

+  Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền.

 

+  Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ư khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)

 

+  Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)

 

- Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

 

+  Đối với dụng cụ thể thao tập vơ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

 

+  Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

 

+  Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rơ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

 

7.6 . Quyền hạn của của Ban quản lư Vegaviet.com

 

+  Vegaviet.com sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của thành viên nếu như tin đăng rao vặt vị phạm quy chế đăng tin.

 

+  Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vegaviet.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lư.

 

+  Vegaviet.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đă đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

 

+  Vegaviet.com không giải quyết các tranh chấp giữa thành viên, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của thành viên về tin đăng.

 

+  Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lư do và cũng không cần phải thông báo trước.

 

12


 

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT:

 

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy tŕnh hướng dẫn.

 

Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được th́ các Thành viên thông báo cho Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT quan địa chỉ email: tangminhhai124@gmail.com Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com;

 

Tuy nhiên, Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lư, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lư gây ra.

 

IX.    QUYỀN  VÀ  NGHĨA  VỤ  CỦA  BAN  QUẢN  LƯ  WEBSITE  TMĐT

Vegaviet.com

 

1.  Quyền của Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com:

 

              Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt Quy định sử dụng

 

các dịch vụ bằng cách cập nhật lên WWW.VEGAVIET.COM . Chúng tôi sẽ thông báo

 

trước thời hạn 5 ngày cho các thành viên

 

              Ban quản trị website có toàn quyền chỉnh sửa, biên tập lại hay xóa bỏ những thông tin vi phạm xét theo mức độ cụ thể mà sẽ không cần giải thích lư do, không cần phải báo trước. Nếu tái phạm, các thông tin vi phạm cũng như tài khoản thành viên đều sẽ bị xóa hoặc xử lư kỷ luật theo quy định.

 

              WWW.VEGAVIET.COM có thể chấm dứt hoặc tạm thời khóa quyền truy cập của thành viên đến tất cả hay một tiện ích bất kỳ nào của WWW.VEGAVIET.COM mà không

 

thông báo với thành viên khi WWW.VEGAVIET.COM có cơ sở tin là thành viên vi phạm Điều khoản của Quy chế này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà

 

WWW.VEGAVIET.COM đă ban hành, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến WWW.VEGAVIET.COM và những người sử dụng khác.

 

13


 

Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT

 

WWW.VEGAVIET.COM phát hiện thành viên đă phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM trách nhiệm pháp lư như có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ th́ tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

 

Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM theo các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT

 

WWW.VEGAVIET.COM. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 

              Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM giữ quyền được thay đổi bảng,

 

biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT

 

WWW.VEGAVIET.COM và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

 

 

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com

 

              WWW.VEGAVIET.COM mong muốn tạo điều kiện cho những người mua  và

 

người bán về các lĩnh vực: Điện thoại, thiết bị công nghệ,… có thể đến với nhau và t́m

 

được những khách hàng phù hợp nhất.

 

 

 

 

 

14


              Chúng  tôi  luôn  cố  gắng  giữ  cho  những  thông  tin  được  đăng  trên  trang

 

WWW.VEGAVIET.COM phong phú và chính xác nhất có thể. Với mong muốn xây dựng một cổng thông tin giao online số 1 Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc có hàm ư thiếu lành mạnh.

 

              Thông tin trên WWW.VEGAVIET.COM không nên được coi như một thay thế cho các nhận định về pháp lư, tư vấn công nghệ, điện thoại, rao vặt khác. Bởi vậy, chúng tôi xin khuyến nghị khách hàng hăy t́m hiểu thông tin thật kỹ trước khi đưa đến quyết định của ḿnh. Hy vọng rằng WWW.VEGAVIET.COM sẽ đem đến cho bạn những thông tin tốt nhất có thể.

 

              Các giao dịch giữa người mua với người bán, người thuê và cho thuê là giao dịch hoàn toàn độc lập và các cá nhân tự chịu trách nhiệm với hành vi của ḿnh. Chúng tôi không tham gia vào bất cứ quá tŕnh giao dịch nào của các bên.WWW.VEGAVIET.COM

 

chỉ là cầu nối thông tin để hai bên giao dịch gặp nhau.

 

              Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM sẽ tiến hành các hoạt động xúc

 

tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu t́m kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM.

 

Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy tŕ hoạt động b́nh thường của Sàn giao dịch TMĐT

 

WWW.VEGAVIET.COM và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xă hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả

 

 

15


kháng mà gây thiệt hại cho thành viên th́ Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM

 

không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

              Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật

 

              Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

 

              Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của ḿnh phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 

 

XI.  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH

TMĐT VEGAVIET.COM

 

1.  Quyền của thành viên sàn giao dịch:

 

Các thành viên có tài khoản trên WWW.VEGAVIET.COM có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

 

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT WWW.VEGAVIET.COM.

 

Thành viên được quyền b́nh luận đúng sự thật về dịch vụ, sản phẩm của người bán.

 

Các thành viên có quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới ban quản lư sàn giao dịch TMĐT.

 

2. Nghĩa vụ của Thành viên:

 

a. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kư, mật khẩu và hộp thư điện tử của ḿnh.

 

16


 

b.  Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kư và mật khẩu của ḿnh để hai bên cùng hợp tác xử lư.

 

c.   Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com là chính xác.

 

d.  Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, h́nh ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá tŕnh giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com.

 

e.   Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

 

f.   Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

 

g.   Thành viên cam kết, đồng ư không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lư, lừa đảo, đe doạ, thăm ḍ thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu h́nh, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com hay sử dụng dịch vụ của ḿnh vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm th́ thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của ḿnh trước pháp luật.

 

h.  Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ư của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com trong quy định này.

 

i.Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com dưới mọi h́nh thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng kư thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT

Vegaviet.com.

 

17


XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

1.  Tranh chấp phát sinh trong quá tŕnh giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được th́ đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;

 

2.  Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website http://vegaviet.com/

 

3.  Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn th́ Ban quản lư sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đă chấp nhận Quy chế sửa đổi này;

 

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui ḷng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Vegaviet.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 

 

 

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT Vegaviet.com: http://vegaviet.com/

 

·        Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vegaviet.com

 

·        Công ty/Tổ chức: Công ty VegaViet

 

·        Địa chỉ: Số 2, ngơ 89 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội

 

+Email: tangminhhai124@gmail.com + Hotline : 0968. 998. 077

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Lê Long Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

18