TỔNG HỢP Hướng dẫn up rom stock cho Vega R3 [IM-A850]

Discussion in 'Thảo luận chung' started by Longvan_89, 1 July 2013.

 1. KU.BI

  KU.BI New Member

  Joined:
  8 February 2013
  Messages:
  29
  Likes Received:
  4
 2. Nguyễn Tiến

  Nguyễn Tiến Active Member

  Joined:
  15 January 2013
  Messages:
  115
  Likes Received:
  25
 3. trangiang2323

  trangiang2323 New Member

  Joined:
  2 March 2013
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  bi treo recovery
   
  #763
 4. Anh Duc Nguyen

  Anh Duc Nguyen New Member

  Joined:
  7 November 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Ngon lành cành đào :D
   
  #764
 5. huudiem1

  huudiem1 Active Member

  Joined:
  1 December 2012
  Messages:
  204
  Likes Received:
  218
 6. thaiduy68

  thaiduy68 New Member

  Joined:
  12 March 2013
  Messages:
  19
  Likes Received:
  0
 7. nguyen mau duong

  nguyen mau duong New Member

  Joined:
  20 December 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  sao k
   
  #767
 8. achaumobile

  achaumobile New Member

  Joined:
  30 May 2014
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Cần giúp A850s treo may
   
  #768
 9. hainam110

  hainam110 Member

  Joined:
  21 November 2015
  Messages:
  32
  Likes Received:
  0
  hay
   
  #769
 10. hungggg

  hungggg New Member

  Joined:
  5 January 2017
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
 11. CuBinvn

  CuBinvn New Member

  Joined:
  6 January 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
 12. TranDinhKhoi

  TranDinhKhoi New Member

  Joined:
  4 January 2017
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 13. Hieunghia969

  Hieunghia969 New Member

  Joined:
  10 January 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 14. Ninh_ghoster

  Ninh_ghoster New Member

  Joined:
  27 June 2014
  Messages:
  7
  Likes Received:
  2
  Image die rồi
   
  #774
 15. Kaper

  Kaper New Member

  Joined:
  24 April 2013
  Messages:
  21
  Likes Received:
  12
 16. eva12345

  eva12345 New Member

  Joined:
  9 May 2016
  Messages:
  18
  Likes Received:
  4
 17. danieldd0906

  danieldd0906 New Member

  Joined:
  21 July 2014
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
 18. vuongqn91

  vuongqn91 New Member

  Joined:
  5 February 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 19. truonghmpt

  truonghmpt New Member

  Joined:
  10 February 2017
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
 20. minhboyqls

  minhboyqls New Member

  Joined:
  14 July 2013
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  tkankssssssssssssss
   
  #780
Tags: Add Tags

Share This Page