[A910S/L/K] V12 - PLASMA Super Full !

Discussion in 'SKY A910 - VEGA IRON 2' started by vinhthanh81, 6 January 2015.

 1. daokhanhvimaru

  daokhanhvimaru New Member

  Joined:
  3 June 2013
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 2. daokhanhvimaru

  daokhanhvimaru New Member

  Joined:
  3 June 2013
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 3. anhson1994

  anhson1994 New Member

  Joined:
  22 August 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  #21963
 4. minhbeo124

  minhbeo124 New Member

  Joined:
  17 September 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 5. haiyen2014

  haiyen2014 New Member

  Joined:
  20 September 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
 6. tiendatstyle

  tiendatstyle New Member

  Joined:
  31 May 2014
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
 7. tuduong3010

  tuduong3010 New Member

  Joined:
  22 September 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 8. anhtaoth

  anhtaoth New Member

  Joined:
  11 July 2014
  Messages:
  6
  Likes Received:
  3
 9. daccong40

  daccong40 New Member

  Joined:
  27 September 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 10. daccong40

  daccong40 New Member

  Joined:
  27 September 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 11. 0911001222

  0911001222 New Member

  Joined:
  18 February 2016
  Messages:
  15
  Likes Received:
  0
 12. anhinho

  anhinho New Member

  Joined:
  13 March 2013
  Messages:
  19
  Likes Received:
  8
  cho mình hỏi, mới up xong rom của bác vinhthanh81 xong, giờ máy ko lên nguồn, chỉ cho mình cách fixx với
   
  #21972
 13. boynhangheo9099

  Joined:
  13 May 2015
  Messages:
  86
  Likes Received:
  6
 14. tu tai tinh

  tu tai tinh Well-Known Member

  Joined:
  25 June 2014
  Messages:
  117
  Likes Received:
  254
 15. Hứa Văn Cường

  Hứa Văn Cường Well-Known Member

  Joined:
  5 December 2014
  Messages:
  742
  Likes Received:
  1,578
 16. Hứa Văn Cường

  Hứa Văn Cường Well-Known Member

  Joined:
  5 December 2014
  Messages:
  742
  Likes Received:
  1,578
  a
   
  #21976
 17. KitKatProducer

  KitKatProducer New Member

  Joined:
  27 September 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  chuẩn bị lên 910, up quả này đc ko nhể
   
  #21977
 18. caohuytung2022

  caohuytung2022 New Member

  Joined:
  15 April 2014
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Tks
   
  #21978
 19. Doan Thanh Duy

  Doan Thanh Duy New Member

  Joined:
  21 October 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 20. ngocbac123

  ngocbac123 New Member

  Joined:
  27 July 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  0
Tags: Add Tags

Share This Page