[A910 S/L/K-CHÍNH HÃNG] VEGAVIET ROM_AIO_ADVANCED-09.07.2015

Discussion in 'SKY A910 - VEGA IRON 2' started by Longvan_89, 10 May 2015.

 1. Sky Scraper

  Sky Scraper New Member

  Joined:
  8 December 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 2. Sonkon

  Sonkon New Member

  Joined:
  30 January 2015
  Messages:
  27
  Likes Received:
  8
 3. RunesAim2

  RunesAim2 New Member

  Joined:
  12 December 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 4. chetaoak

  chetaoak New Member

  Joined:
  11 October 2014
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 5. hairlikesnow1992

  hairlikesnow1992 Well-Known Member

  Joined:
  25 September 2013
  Messages:
  189
  Likes Received:
  253
 6. phatw tan

  phatw tan New Member

  Joined:
  5 October 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 7. Truong1010

  Truong1010 New Member

  Joined:
  7 November 2016
  Messages:
  8
  Likes Received:
  2
  Quá ngon
   
  #1087
 8. namcoi03112007

  namcoi03112007 New Member

  Joined:
  18 December 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
 9. thanh phu

  thanh phu New Member

  Joined:
  29 March 2014
  Messages:
  24
  Likes Received:
  2
  ai biết cách fix lỗi kết nối mmi *098# k ??
   
  #1089
 10. khoacoongtu

  khoacoongtu Well-Known Member

  Joined:
  6 February 2013
  Messages:
  2,143
  Likes Received:
  418
 11. NHUT AN

  NHUT AN New Member

  Joined:
  7 February 2015
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
 12. coconlkt

  coconlkt New Member

  Joined:
  4 January 2017
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
 13. giabao_88

  giabao_88 New Member

  Joined:
  28 October 2013
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
   
  #1093
 14. Tiến Million

  Tiến Million New Member

  Joined:
  5 December 2013
  Messages:
  28
  Likes Received:
  2
 15. DO HOAI DUC

  DO HOAI DUC New Member

  Joined:
  4 December 2016
  Messages:
  15
  Likes Received:
  1
 16. Junil

  Junil New Member

  Joined:
  9 January 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 17. toanletoan99x9

  toanletoan99x9 New Member

  Joined:
  9 January 2017
  Messages:
  14
  Likes Received:
  0
 18. dkanhhunh123

  dkanhhunh123 New Member

  Joined:
  20 January 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Có cách nào fix lỗi không xem đc clip trên face của rom này không các bác
   
  #1098
 19. Kieu Nam

  Kieu Nam Member

  Joined:
  29 January 2016
  Messages:
  34
  Likes Received:
  4
 20. Kenabin

  Kenabin New Member

  Joined:
  8 January 2017
  Messages:
  14
  Likes Received:
  0
Tags: Add Tags

Share This Page