TỔNG HỢP Tool Root và Recovery cho Sky A820L (Nhanh - Tiện - Nhẹ)

Discussion in 'ROM-OS' started by Phạm Duy Đức, 4 August 2015.

  1. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    ??
     
    #21
  2. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    Làm ơn nhắn tiếng việt có dấu
     
    #22
  3. ntlenam

    ntlenam New Member

    Joined:
    26 October 2015
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
  4. darkness06

    darkness06 New Member

    Joined:
    10 January 2016
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    sao vào mega lại ko down đc nhỉ?
     
    #24
  5. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    Mega đang bảo trì hệ thống thì phải
     
    #25
  6. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    Mega hoạt động ổn chưa các thím??
     
    #26
  7. SkyA820Lvega

    SkyA820Lvega New Member

    Joined:
    13 October 2015
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    sao mà khôing thấy link nhỉ
     
    #27
  8. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    Đã updated link google driver cho anh em nhé@@
     
    #28
  9. khoaivn

    khoaivn New Member

    Joined:
    28 April 2013
    Messages:
    23
    Likes Received:
    0
    tks
     
    #29
  10. DingDanger

    DingDanger New Member

    Joined:
    22 October 2015
    Messages:
    12
    Likes Received:
    1
  11. asnans

    asnans New Member

    Joined:
    24 January 2016
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
  12. vunt12

    vunt12 New Member

    Joined:
    15 December 2012
    Messages:
    27
    Likes Received:
    1
    thử cái xem sao
     
    #32
  13. vunt12

    vunt12 New Member

    Joined:
    15 December 2012
    Messages:
    27
    Likes Received:
    1
    Link tool đâu không thấy
     
    #33
  14. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    Share đi bạn
     
    #34
  15. duykien1102

    duykien1102 New Member

    Joined:
    12 April 2015
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    ttt
     
    #35
  16. muzammil

    muzammil Active Member

    Joined:
    23 October 2013
    Messages:
    131
    Likes Received:
    30
    i want to download
     
    #36
  17. Phạm Duy Đức

    Phạm Duy Đức Moderator
    Staff Member

    Joined:
    22 March 2015
    Messages:
    584
    Likes Received:
    2,675
    If you share my tool, you can download it
     
    #37
  18. vinhhaftc

    vinhhaftc New Member

    Joined:
    14 January 2013
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
  19. minhpham84

    minhpham84 New Member

    Joined:
    6 December 2012
    Messages:
    19
    Likes Received:
    2
  20. dmc.hyu

    dmc.hyu New Member

    Joined:
    5 May 2015
    Messages:
    11
    Likes Received:
    4
Tags: Add Tags

Share This Page