[Sky A890] Hướng dẫn root và recovery không cần máy tính

Discussion in 'SKY A890 - VEGA SECRET NOTE' started by Longvan_89, 11 September 2016.

 1. vuhoanghoangoanh

  vuhoanghoangoanh New Member

  Joined:
  9 May 2014
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
 2. hungtl1209

  hungtl1209 New Member

  Joined:
  4 March 2016
  Messages:
  15
  Likes Received:
  0
 3. warshiro

  warshiro New Member

  Joined:
  1 November 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Ac
   
  #123
 4. lamphong83vnn

  lamphong83vnn New Member

  Joined:
  28 December 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  thanks bac da up
   
  #124
 5. canhxom

  canhxom Member

  Joined:
  4 January 2013
  Messages:
  224
  Likes Received:
  7
  thank thớt
   
  #125
 6. Themanh12342112

  Themanh12342112 New Member

  Joined:
  31 December 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
 7. thewindhugee

  thewindhugee New Member

  Joined:
  1 January 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
   
  #127
 8. Hổ Hăng

  Hổ Hăng New Member

  Joined:
  28 February 2016
  Messages:
  11
  Likes Received:
  0
 9. khanhbinh.1993

  khanhbinh.1993 New Member

  Joined:
  27 September 2013
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
   
  #129
 10. my_hope

  my_hope New Member

  Joined:
  21 April 2013
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  thankssssssssssssssssssssssssssss
   
  #130
 11. nguyenhung1887

  nguyenhung1887 New Member

  Joined:
  26 May 2014
  Messages:
  10
  Likes Received:
  1
 12. nguyenthehau1994

  nguyenthehau1994 New Member

  Joined:
  15 October 2016
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
 13. skdjfhksdjfhjds

  skdjfhksdjfhjds New Member

  Joined:
  4 November 2016
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
 14. haminhduc79

  haminhduc79 New Member

  Joined:
  19 October 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
   
  #134
 15. haminhduc79

  haminhduc79 New Member

  Joined:
  19 October 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
   
  #135
 16. badboyzxc

  badboyzxc New Member

  Joined:
  6 June 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  rách việc quá
   
  #136
 17. UniCat46

  UniCat46 New Member

  Joined:
  7 January 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  a
   
  #137
 18. UniCat46

  UniCat46 New Member

  Joined:
  7 January 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
   
  #138
 19. UniCat46

  UniCat46 New Member

  Joined:
  7 January 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
   
  #139
 20. tyujv

  tyujv Active Member

  Joined:
  11 August 2014
  Messages:
  239
  Likes Received:
  157
Tags: Add Tags

Share This Page