[Sky A870] Hướng dẫn root và recovery không cần máy tính

Discussion in 'Thảo Luận Chung' started by Longvan_89, 11 September 2016.

  1. vietfones2008nb

    vietfones2008nb New Member

    Joined:
    17 November 2016
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
  2. annapiano

    annapiano New Member

    Joined:
    28 September 2015
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Lấy link :)
     
    #82
  3. lovehuong2

    lovehuong2 New Member

    Joined:
    6 September 2014
    Messages:
    7
    Likes Received:
    0
    like lấy link
     
    #83
  4. dalovevigat

    dalovevigat Member

    Joined:
    23 August 2016
    Messages:
    30
    Likes Received:
    0
    Like và lấy link
     
    #84
  5. letanphong

    letanphong New Member

    Joined:
    13 July 2014
    Messages:
    25
    Likes Received:
    1
    Link 870 mà sao down là 920
     
    #85
  6. minh trí pk

    minh trí pk New Member

    Joined:
    19 November 2016
    Messages:
    19
    Likes Received:
    1
    Hay
     
    #86
  7. haoidc

    haoidc New Member

    Joined:
    5 October 2013
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
  8. hoangsangtq123

    hoangsangtq123 New Member

    Joined:
    17 November 2016
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    *** chơi nhau à
     
    #88
  9. hoangsangtq123

    hoangsangtq123 New Member

    Joined:
    17 November 2016
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    cho tui xin link cái ??
     
    #89
  10. baoanhbao

    baoanhbao Member

    Joined:
    4 August 2013
    Messages:
    47
    Likes Received:
    3
    Ok
     
    #90
  11. handoi215

    handoi215 New Member

    Joined:
    10 January 2016
    Messages:
    7
    Likes Received:
    0
  12. de83

    de83 New Member

    Joined:
    2 June 2014
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Good
     
    #92
  13. de83

    de83 New Member

    Joined:
    2 June 2014
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
     
    #93
  14. maihuyenthoai

    maihuyenthoai New Member

    Joined:
    17 October 2016
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
  15. avada29

    avada29 Member

    Joined:
    7 May 2013
    Messages:
    50
    Likes Received:
    3
  16. Trunglove

    Trunglove New Member

    Joined:
    30 November 2016
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Lonks
     
    #96
  17. Rapper Kizen

    Rapper Kizen New Member

    Joined:
    30 November 2016
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    ...
     
    #97
  18. manhhung229

    manhhung229 Well-Known Member

    Joined:
    24 September 2013
    Messages:
    75
    Likes Received:
    353
    Tks
     
    #98
  19. djcuto

    djcuto Well-Known Member

    Joined:
    8 December 2013
    Messages:
    128
    Likes Received:
    363
    Gvjvfvn
     
    #99
  20. Coicc

    Coicc New Member

    Joined:
    19 November 2016
    Messages:
    11
    Likes Received:
    0
    ㅂ머교ㅓ
     
    #100
Tags: Add Tags

Share This Page